Nawet 5 tysięcy złotych dla naszych prymusów

Estimated read time 2 min read

714 uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących i szkół muzycznych otrzyma w tym roku stypendia w ramach marszałkowskiego projektu Prymusi Pomorza i Kujaw II. Wsparcie finansowe trafi także do uzdolnionych zawodowców  – łącznie w tym roku nagrodzimy ponad 1,2 tys. prymusów.

– Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni bardzo wiele, by związane z kształceniem wydatki nie obciążały nadmiernie budżetów rodzin, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Projekt stypendialny realizujemy w oparciu o środki z Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. W roku szkolnym 2023/2024 wsparcie trafi do 714 uczniów regionu. Wysokość stypendium wynosi od 300 do 500 złotych miesięcznie. Wsparcie można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym – m.in. zakup książek, komputera, udział w dodatkowych zajęciach i konkursach, opłacenie dostępu do Internetu, dojazdów do szkoły oraz zakwaterowania.

Najliczniej reprezentowane szkoły to Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu (114 stypendystów), I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (67), IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu (46), I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku (46) i I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu (24)

Prymusi Pomorza i Kujaw II w liczbach:

  • w roku szkolnym 2023/2024 stypendia otrzyma 714 uczniów
  • 133 stypendystów to uczniowie podstawówek, a 581 szkół ponadpodstawowych
  • wysokość wsparcia wynosi od 2 do 5 tysięcy złotych.


(red.)

Mat. nadesłane.

Fot. Mikołaj Kuras

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza