Złota, Srebrna i Brązowa Tarcza dla tucholskich szkół

Estimated read time 2 min read

Michał Mróz Starosta Tucholski w  imieniu społeczności i władz samorządowych Powiatu Tucholskiego składa serdeczne gratulacje i wyrazy uznania Dyrektorom, kadrom pedagogicznym, pracownikom, uczniom oraz rodzicom za osiągnięcie wysokich lokat w  prestiżowym  „Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników 2024” organizowanym corocznie przez miesięcznik „Perspektywy”.

W tegorocznym rankingu z powiatu tucholskiego:

  • Brązową Tarczę otrzymało Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi, które znalazło się na 38. miejscu w województwie kujawsko – pomorskim i na 987 miejscu w kraju.
  • Srebrną Tarczę otrzymało Technikum nr 2 w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi plasujące się na 12. miejscu w województwie kujawsko – pomorskim i na 227 w kraju.
  • Złotą Tarczę otrzymało Technikum Leśne im. Adama Loreta, które zajęło 2 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim i 30 miejsce w kraju.

Wszystkim gratuluję osiągniętego sukcesu, dziękuję za ogromne zaangażowanie w pracę z młodzieżą oraz godne promowanie Powiatu Tucholskiego. Życzę satysfakcji z wykonywanej pracy, radości z odkrywania talentów i uzdolnień młodzieży, dumy z sukcesów edukacyjnych i wychowawczych oraz wszelkiej pomyślności.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest oparty wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza Systemu Informacji Oświatowej, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych). Kryteria Rankingu Liceów 2024 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. Kryteria Rankingu Techników 2024 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Uroczystość uhonorowania zwycięskich szkół odbyła się 7 lutego br. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Uczestniczyli w niej, m.in., wojewoda Michał Sztybel, Grażyna Dziedzic, pełniąca obowiązki kujawsko-pomorskiej kurator oświaty oraz dyrektorzy szkół.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza