0 1 min 2 miesiące

Od 12 lutego do końca maja pojazdy wojskowe poruszają się po autostradach, drogach ekspresowych i krajowych w związku z ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach oraz niezakłócanie ruchu pojazdów wojskowych. Prosimy, aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk oraz ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych.


mrf.