0 2 min 2 miesiące

Kandydaci mogą składać swoje oferty do 20 marca br. A chodzi o następujące szkoły i przedszkola:


1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legbądzie, ul. Szkolna 5, 89-504 Legbąd;
2. Szkoła Podstawowa w Raciążu, ul. Lipowa 17, 89-502 Raciąż;
3. Przedszkole nr 1 w Tucholi, ul. Bydgoska 13b, 89-500 Tuchola;
4. Przedszkole nr 2 w Tucholi, ul. Piastowska 32, 89-500 Tuchola.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym ( w tym z numerem telefonu) i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (podać nazwę i adres szkoły lub przedszkola, którego konkurs dotyczy)”.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 20 marca 2024 r . o godz. 14:00. Trzeba je dostarczyć na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Tucholi, ul. Dworcowa 4, 89-500 Tuchola, pok. nr 1.

Zarządzenie ogłaszające

Załącznik do zarządzenia – ogłoszenie konkursu

Zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów (podpisane)


(red.)

tuchola.pl