PODPISANIE UMÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ DROGOWYCH W SUCHEJ I NIE TYLKO…

Estimated read time 3 min read

23 lutego br. w Świetlicy Wiejskiej w Suchej zostały podpisane umowy na realizację  zadań drogowych, które będą realizowane na terenie Gmin Lubiewo, Gostycyn, Cekcyn
i Śliwice.

Starosta Tucholski Michał Mróz, Wicestarosta Tucholski Zenon Poturalski oraz Skarbnik Powiatu Zofia Łącka podpisali umowy z:

 1. Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z siedzibą w Kozłowie reprezentowanym przez Andrzeja Burczyńskiego zastępcę Prezesa Zarządu na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)” w zakresie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku od km 19+000 do km 19+510.
 2. Firmą REDON NAKŁO sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią reprezentowaną przez Andrzeja Trudzińskiego – Prezesa Zarządu na realizację zadania „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice”.

Wydarzeniu towarzyszyli:

 • Agnieszka Kłopotek Poseł Na Sejm RP,
 • radni Powiatu Tucholskiego: Michał Skałecki, Andrzej Pruszak, Antoni Lewandowski,
 • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Krzysztof Kociński,
 • Kierownik Działu Technicznego ZDP Arkadiusz Malinowski,
 • Sołtys Sołectwa Sucha Zbigniew Karwasz wraz członkiem Rady Sołeckiej Mariuszem Rożyńskim
 • oraz Panie z KGW Sucha, które przygotowały pyszne ciasto.

Zabrakło natomiast gospodarza gminy, pani wójt Joanny Jastak, dlaczego? Głos oddajemy Panu Staroście i zaproszonym gościom:

Opis zadań:

 1. Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I).

Długość planowanego do rozbudowy odcinka – ok. 0,510km

Całkowita wartość zadania: 1 970 756,43 zł.

Dofinansowanie:

 • 1 872 218,61zł – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 • 98 537,82zł –  Powiat Tucholski.

Termin realizacji: 8 miesięcy od podpisania umowy.

 

 1. Nazwa zadania: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice”.

1) Modernizacja drogi powiatowej nr 1024C Zalesie – Suminy od km 3+328 do km 4+828 – długość planowanego do zmodernizowania odcinka – ok. 1,5 km

2) Modernizacja drogi powiatowej nr 1043C w Małej Kloni od km 7+700 do km 8+030 długość planowanego do zmodernizowania odcinka – ok. 0,33 km

3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C Sucha (etap II) od km 19+510 do km 20+000 – długość planowanego do rozbudowy odcinka – ok. 0,49km

4) Modernizacja drogi powiatowej nr 1007C Byłyczek – Śliwice od km 0+000 do km 1+500 – długość planowanego do rozbudowy odcinka – ok. 1,5km

 

Długość planowanych w ramach całego zadania do rozbudowy odcinków łącznie – ok. 3,82km

Całkowita wartość zadania:  5 183 366,74zł.

Dofinansowanie:

 • 4 924 198,40zł – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 • 259 168,34zł – Powiat Tucholski.

Termin realizacji: 8 miesięcy od podpisania umowy.

Spotkanie stało się również okazją do wyrażenia słów podziękowań od Zarządu Powiatu dla  Zarządu Dróg Powiatowych, Pani Wójt Gminy Lubiewo, Sołtysa i mieszkańców za wspólne działania, w tej szczególnie ważnej sprawie.


(red.)

tucholski.pl

 

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza