Twój e-PIT teraz też dla przedsiębiorców

Estimated read time 3 min read

Twój e-PIT to usługa, którą udostępniamy w serwisie e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl) .

Od 15 lutego do końca kwietnia klienci mogą korzystać z uzupełnionych formularzy PIT przygotowanych na podstawie danych, które posiada KAS za poprzedzający rok podatkowy.

Skorzystanie z usługi Twój e-PIT nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani aplikacji. Wystarczy komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

Od 2024 roku zapraszamy również  przedsiębiorców do usługi Twój e-PIT!  W zeznaniu za 2023 rok po raz pierwszy podatnicy rozliczą przychody z działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej, również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą. Dlatego w usłudze Twój e-PIT obok znanych od lat formularzy PIT-37, PIT-38 oraz oświadczeń PIT-OP oraz PIT-DZ znajdują się trzy nowości:

 • PIT-36L – to zupełnie nowy formularz służący do rozliczeń za 2023 rok z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,
 • PIT-28 – do tej pory skierowany do osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, od rozliczeń za 2023 rok będzie również stosowany dla rozliczenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,
 • PIT-36 – do tej pory skierowany do osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, od rozliczeń za 2023 r. będzie również stosowany do rozliczenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.

W zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT podatnik, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, samodzielnie uzupełni dane dotyczące:

 • przychodów,
 • kosztów uzyskania przychodów (w PIT-36 i PIT-36L),
 • składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ulg i odliczeń.

Udostępnione zeznanie PIT-37, PIT-38 można:

 • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
 • zmodyfikować i zaakceptować,
 • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie,
 • nic nie robić – w dniu 30 kwietnia 2024 r. zostanie ono automatycznie zaakceptowane.

 

Ważne! Zeznania PIT-36, PIT-36L i PIT-28 nie zostaną automatycznie zaakceptowane. W usłudze Twój e-PIT nie są udostępniane zeznania dla osób niepełnoletnich.

 

Przez Twój e-PIT można też zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. w 2024 r. Podatnik, który korzystał z tej możliwości w roku ubiegłym będzie miał wstawiony w zeznaniu PIT za 2023 r. nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku), ale może tę organizację zmienić.

 

Zachęcamy do elektronicznego składania zeznań!


(red.)

Mat. nadesłane.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza