Największa z inwestycji w historii gminy Tuchola oficjalnie otwarta

Estimated read time 2 min read

W czwartek (07.03) odbyła się uroczystość, podczas której zaprezentowano poszczególne etapy inwestycji – od jej rozpoczęcia aż po finał.

Dzięki modernizacji i rozbudowie oraz wprowadzonym innowacyjnym rozwiązaniom tucholska oczyszczalnia ścieków znajduje się w czołówce tego typu obiektów w Polsce. Uzyskuje parametry spełniające normy, które Unia Europejska dopiero zamierza wprowadzić w zakresie np. redukcji związków azotu.

Oczyszczalnia ścieków jest zakładem należącym do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. Jedynym właścicielem spółki jest gmina Tuchola, a funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni burmistrz Tadeusz Kowalski.

„Realizacja tej inwestycji wiązała się z licznymi przeszkodami i problemami m.in. z uwagi na wybuch wojny w Ukrainie, a w związku z tym ogromnymi trudnościami z dostępem materiałów, galopującą inflacją, co poskutkowało potężnym wzrostem cen. Znaleźliśmy jednak rozwiązania i dziś możemy szczycić się jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w skali całego kraju pod względem rozwiązań technologicznych. Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo to przede wszystkim naszym mieszkańcom ma służyć ten zakład, nie narażając już ich więcej na przykre zapachy, z którymi do momentu modernizacji obiektu niestety musieli się borykać” – podkreśla burmistrz Tadeusz Kowalski.

W trakcie uroczystości podziękował wszystkim pracownikom PK na czele z prezesem spółki Tomaszem Stybaniewiczem, podkreślając ich pełen profesjonalizm i ogromne zaangażowanie w realizację inwestycji.

Jej całkowita wartość wyniosła 64,06 mln zł, z czego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 to 32,48 mln zł. Wkład ze środków własnych PK opiewa na blisko 6,7 mln zł. Do tego zdecydowano się zaciągnąć preferencyjną pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 13 mln zł z okresem spłaty w ciągu 15 lat.

Dodajmy, że Przedsiębiorstwo Komunalne zapewnia bezpieczeństwo w zakresie odbioru ścieków dla czterech gmin. Oprócz Tucholi, to również Cekcyn, Gostycyn i Kęsowo, a częściowo – za pośrednictwem gminy Gostycyn – także niektórych miejscowości z terenu gminy Koronowo.


(mrf.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza