Powiat Tucholski pozyskał środki na wsparcie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi

Estimated read time 1 min read

20.03.2024 r. Powiat Tucholski podpisał umowę dofinansowania w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Zajęcia klubowe WTZ”.

Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które opuściły WTZ w związku z podjęciem zatrudnienia lub osoby, których zgłoszenie do WTZ zostało zatwierdzone, jednak ze względu na brak wolnych miejsc jeszcze oczekują na przyjęcie do warsztatu.

W ramach zajęć klubowych zaplanowano szereg aktywności w oparciu o zasoby WTZ w Tucholi – zajęcia w pracowniach, wsparcie grupowe i indywidualne, działania wspierające rozwój zawodowy. Realizacja zajęć klubowych zaplanowana jest do końca stycznia 2025 r., a planowana liczba uczestników to 6 osób. Czas trwania zajęć dla uczestnika to minimum 5 godzin miesięcznie.

W ramach programu Powiat Tucholski pozyskał kwotę 40.590,00 zł, w tym 39.600,00 zł na realizacji zajęć oraz 990,00 zł na obsługę realizacji zadania.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza