II sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Estimated read time 2 min read

Sesja odbędzie się ona 17 maja 2024 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – kworum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, wyboru jej Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa oraz ustalenia przedmiotu jej działania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz ustalenia przedmiotu jej działania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska oraz ustalenia przedmiotu jej działania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania Radnych Rady Powiatu Tucholskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania trzech członków Kapituły Honorowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tucholskiego.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie sesji.
Do tej chwili nie wiemy jeszcze, czy na salę obraz trafią nasze kamery.

(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza