Konferencja FAO/ONZ w Rzymie

Estimated read time 2 min read

Marszałek Piotr Całbecki reprezentuje Europejski Komitet Regionów (KR) podczas odbywającej się w Rzymie (14-17 maja) 34. sesji europejskiej konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Wśród tematów spotkania, w którym uczestniczą przedstawiciele państw członkowskich ze Starego Kontynentu i Azji Centralnej, m.in. ochrona bioróżnorodności i zarządzanie zasobami wody dla rolnictwa oraz kwestie związane ze wzmocnieniem odporności systemów rolno-spożywczych na zagrożenia związane ze zmianami klimatu.

Wydarzenie, które gromadzi w rzymskiej kwaterze głównej FAO także przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego oraz obserwatorów, jest platformą debaty dotyczącej transformacji systemów produkcji i dystrybucji żywności w Europie i Azji Środkowej w kierunku zrównoważonego rozwoju. Marszałek Piotr Całbecki uczestniczy w nim jako znawca problematyki rolnictwa i produkcji żywności. Gospodarz naszego województwa przygotował dla Komitetu Regionów opinię na temat bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych naszego kontynentu (która jest oficjalnym stanowiskiem tego gremium) oraz projekt opinii na temat unijnej wspólnej polityki rolnej po 2027 roku (będzie głosowany podczas czerwcowego posiedzenia plenarnego).

Jutro tematem sesji będą m.in. kwestie związane z kryzysem humanitarnym w Gazie.

FAO jest międzyrządową strukturą ONZ i globalną platformą debaty na temat wyżywienia i rolnictwa. Zrzesza 194 państwa i prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Od 1991 roku jej członkiem jest również Unia Europejska, która uznaje FAO za podmiot odgrywający pierwszorzędną rolę w dziedzinach, do których odnosi się europejska wspólna polityka rolna – chodzi o zrównoważone rolnictwo, harmonijny rozwój obszarów wiejskich i bezpieczeństwo żywnościowe.


(red.)

Mat. nadesłane.

fot. Mieszko Matusiak/UMWKP)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza