Komisje Stałe Rady Powiatu Tucholskiego zostały wybrane

Estimated read time 2 min read

17 maja br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się II sesja Rady Powiatu Tucholskiego VII kadencji, która zdominowana była wyborem nowych składów Komisji Stałych Rady Powiatu.

Nowe składy komisji stałych:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Antoni Lewandowski – Przewodniczący Komisji.
 2. Justyna Banaszek – Turzyńska – członek Komisji.
 3. Anita Muzioł – członek Komisji.

Komisja Rewizyjna:

 1. Dariusz Kwaśniewski – Przewodniczący Komisji.
 2. Andrzej Pruszak – Zastępca Przewodniczącego Komisji.
 3. Sławomir Majnert – Sekretarz Komisji.

Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa:

 1. Justyna Banaszek – Turzyńska – Przewodnicząca Komisji.
 2. Antoni Lewandowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji.
 3. Tomasz Bonk -członek Komisji.
 4. Eugeniusz Kłopotek – członek Komisji.
 5. Andrzej Urbański – członek Komisji

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

 1. Anita Muzioł – Przewodnicząca Komisji.
 2. Andrzej Pruszak – Zastępca Przewodniczącego Komisji.
 3. Krzysztof Dereszyński – członek Komisji.
 4. Waldemar Kierzkowski – członek Komisji.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska:

 1. Aleksander Fennig – Przewodniczący Komisji.
 2. Andrzej Myszkowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji.
 3. Ilona Lesikowska – członek Komisji.
 4. Jerzy Kowalik – członek Komisji.
 5. Dariusz Kwaśniewski – członek Komisji.
 6. Michał Mróz – członek Komisji.

Ponadto, Rada Powiatu podjęła uchwały:

– w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, którym został Andrzej Urbański, Starosta Tucholski.

–  w sprawie oddelegowania Radnych: Andrzeja Pruszaka i Sławomira Majnerta do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2023 – 2026,

– w sprawie powołania trzech członków Kapituły Honorowej, którymi zostali Radni: Ilona Lesikowska, Dariusz Kwaśniewski i Sławomir Majnert.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza