Młodzieżowy Sejmik wybiera prezydium

Estimated read time 2 min read

Reprezentujący powiat bydgoski Gracjan Szuwała został przewodniczącym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego drugiej kadencji. Gremium zebrało się w dziś (19 czerwca) na swym pierwszym posiedzeniu. Gośćmi obrad są przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, wiceprzewodniczący sejmiku Przemysław Sznajdrowski i radna województwa Anna Niewiadomska oraz radna województwa poprzedniej kadencji Ewa Mes, członkini komisji rekrutacyjnej.

– Zaczynamy drugą kadencję młodzieżowego sejmiku. Jestem przekonana, że nowi radni będą mieli o wiele łatwiej, bo nie muszą  wyważać otwartych drzwi. Ośmioro członków sejmiku poprzedniej kadencji jest także w składzie nowego gremium, więc wiedzą już co robić, aby ich działania były skuteczne – mówiła przed posiedzeniem przewodnicząca Elżbieta Piniewska, inicjatorka powołania młodzieżowego sejmiku.

Liczę na nową energię, działania, kreatywność i pomysłowość. My za to zrobimy wszystko, żeby ich energię ukierunkować i nadać jej kształt.

Wybrany na przewodniczego gremium Gracjan Szuwała jest mieszkańcem Solca Kujawskiego w powiecie bydgoskim. Społecznik, aktywny działacz na rzecz popularyzacji idei społeczeństwa obywatelskiego i samorządności wśród młodych. Był członek Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego pierwszej kadencji.

Nasz Młodzieżowy Sejmik jest wybranym na dwuletnią kadencję trzydziestoosobowym ciałem doradczym samorządu województwa o kompetencjach inicjatywnych i wnioskodawczych. Skład został wyłoniony w drodze otwartego konkursu, w którym uczestniczyli młodzi ludzie w wieku 16-21 lat. Komisja rekrutacyjna, w której zasiadali m.in. przewodnicząca Elżbieta Piniewska i marszałek Piotr Całbecki, oceniała aktywność społeczną kandydatów oraz przygotowane przez nich prace na temat roli młodzieżowych rad/sejmików w rozbudzaniu aktywności obywatelskiej młodego pokolenia i zaangażowania w życie publiczne gminy/powiatu/województwa.


(red.)

Mat. partnera.

Beata Krzemińska

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza