22 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

8 października br. przekazano plac budowy pod realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Legbąd – Łosiny na odcinku od km 0+000 do km 1+017 o dł. 1,17 km wraz z włączeniem się w drogę wojewódzką nr 237 w km 8+006. Nowy odcinek będzie miał długość 1,17 km.

Zakres robót obejmuje:

  • wykarczowanie korzeni- roboty ziemne po uprzednim wykarczowaniu korzeni,
  •  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
  • ułożenie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
  •  przebudowę istniejących zjazdów,
  •  wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz niezbędnej infrastruktury, m.in. znaków pionowych.

Ponadto w ramach inwestycji zostaną przebudowane istniejące elementy infrastruktury teletechnicznej, która koliduje z modernizowaną drogą. Chodzi o napowietrzną linię kablową telekomunikacyjną.
Wykonawcą zadania jest ZST Czesław Pawłowski z Tucholi. Wartość zadania wynosi 528.362,79 zł brutto.

Termin realizacji: 30.11.2020 r.


(red.)

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook