29 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

IV sesja Rady Miejskiej w Tucholi

1 min read

23 stycznia 2015 r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 900.     

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z III sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuchola na lata 2013-2017 za rok 2014.
 9. Informacja o realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami w Gminie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Tuchola środków finansowych na realizację zadań w zakresie monitoringu wizyjnego miasta Tuchola.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2015 rok.
 13. Przyjęcie sprawozdań z działalności  Komisji Rady Miejskiej w 2014 r.
 14. Wolne wnioski
 15. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zakończenie.

Materiały sesyjne

_______________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook