28 października 2020

VII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

1 min read
VII sesja Rady Powiatu Tucholskiego, odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Tucholskiego: 

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.  Złożenie ślubowania radnego.
4.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
5.  Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
6.  Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
7.  Składanie zapytań i interpelacji.
8.  Ocena zasobów pomocy społecznej.
9.  Ocena realizacji za 2014 r:
 ·   Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 ·   Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
 ·   Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.
10.Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2014 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w Powiecie Tucholskim  na lata 2015 – 2020”.
12.Informacja o działalności Domu Dziecka za 2014 r.
13.Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2014 r.
14.Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2014 r.
15.Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
 ·  sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014,  ·  przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej z terenu Powiatu.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.
17.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
18.Wnioski i oświadczenia radnych.
19.Zamknięcie sesji.
______________________
(red.)
Materiały nadesłane.
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook