27 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXXII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read
XXXII sesja Rady Powiatu Tucholskiego, odbędzie się 17 marca 2017 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.


Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1.  Otwarcie sesji.

 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z  XXXI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5.  Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6.  Składanie zapytań i interpelacji.
 7.  Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:
      ·  sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,
      ·  sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiat,
      ·  informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie,
      ·  informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie,
  8.  Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
  9.  Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2016 r.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Tucholskiego.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.
 14. Uniwersytet Trzeciego Wieku – perełka Tucholi.
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji.


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook