14 kwietnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXXIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read

30 grudnia br. o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi odbędzie się sesja Rady Powiatu Tucholskiego. 

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego: 
  
1.  Otwarcie sesji.        

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.        
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.     
4.  Przyjęcie protokołu z  XXXII  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.      
5.  Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.         
6.  Składanie zapytań i interpelacji        
7.  Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024.      
8.  Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.   

 1)  przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu,

 2)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
 3)  przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Finansów i Gospodarki, 
 4)  przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji, 
 5)  dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
 6)  podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2014    
9.  Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na rok 2014.     
10.Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r.    
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013.                  
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013.      
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014.    
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2014.    
15.Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania dwóch Radnych Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.      
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.      
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości.   
18.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.    
19.Wnioski i oświadczenia radnych.    
20.Zamknięcie sesji. 
________________________
(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook