0 1 min 12 miesięcy

Przekazujemy kolejne życzenia, tym razem od spółki „KMIONKA” w Gostycynie. Życzenia składa pani Prezes Zarządu – Wiesława Błach.


(red.)

Please follow and like us: