XXVIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Estimated read time 2 min read
XXVIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 9.00.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 • 1.  Otwarcie sesji.
 • 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 • 3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 • 4.  Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 • 5.  Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 • 6.  Stan sytuacji epidemicznej w Powiecie Tucholskim z uwzględnieniem szczepień przeciw COVID-19.
 • 7.  Ocena zasobów pomocy społecznej.
 • 8.  Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i realizacji:
 • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;
 • Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym;
 • Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.
 • 9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tucholskim na lata 2021 – 2026.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025
 • 11.Informacja o działalności Placówek  Opiekuńczo – Wychowawczych nr 1 w Gostycynie i nr 2 w Żalnie za 2020 r.
 • 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów placówek opiekuńczo – wychowawczych.
 • 13.Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2020 r.
 • 14.Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2020 r.
 • 15.Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 • 16.Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
 • sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020;
 • przedstawienie działalności wybranych organizacji pozarządowych z terenu Powiatu.
 • 17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Powiatu Tucholskiego do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego.
 • 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.
 • 19.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi” oraz nadania jej statutu.
 • 20.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gostycyn prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową.
 • 21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego służebnością przesyłu.
 • 22.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Tucholskiego.
 • 23.Składanie zapytań i interpelacji.
 • 24.Wnioski i oświadczenia radnych.
 • 25.Zamknięcie sesji.

(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza