KAMIENICA PIĘKNIEJE

Estimated read time 1 min read

Gmina Gostycyn w 2020 roku podpisała porozumienie z Powiatem Tucholskim w sprawie nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości – drogi powiatowej nr 1043C relacji Kamienica -Mała Klonia – Wielka Klonia, w związku z planowaną przebudową drogi polegającej na budowie chodnika w Kamienicy.

Gmina Gostycyn w wyniku zapytania ofertowego wybrała Wykonawcę robót tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Kamionka Sp. z o. o. z siedzibą w Gostycynie, które zrealizowało w poprzednim roku pierwszą część inwestycji polegającą na budowie chodnika w Kamienicy wzdłuż drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką do ostatniego zabudowania (posesji nr 31). Koszt inwestycji wyniósł 46.259,80 zł brutto,

W ramach inwestycji w granicach pasa drogowego powstał nowy chodnik w technologii kostki betonowej szarej oraz zjazdy z kostki czerwonej. W tym roku planowana jest druga część inwestycji polegająca na budowie chodnika po drugiej stronie drogi i to właśnie się dzieje.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza