Kajakarska w Gostycynie na ukończeniu!

Estimated read time 1 min read

Ależ tym chłopakom robota pali się w rękach, przyjaźnie się pozdrawiamy.

Postępują prace związane z przebudową ulicy Kajakarskiej w ramach inwestycji pn. „ przebudowa drogi gminnej nr 010568C od km 0+000 do km 0+345 w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego oraz utwardzenie części działek nr 1234/4, 972”, droga oraz wjazdy do przyległych posesji otrzymają nawierzchnię z kostki betonowej.

Dodatkowo powstanie chodnik łączący ulice Kajakarską z Koszykarzy. Wszystkie prace związane z inwestycją mają zakończyć się na początku lipca br. Wykonawcą prac wyłonionym w przetargu jest firma MP BUDOWNICTWO DROGOWE PIOTR PASZKO, z Chojniczek.

Wartość prac zgodnie z podpisaną umową wyniesie 405 777 złotych, 50% tej kwoty stanowi dofinansowanie pozyskane przez gminę Gostycyn ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztę wydatków pokryje budżet gminy Gostycyn.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza