0 2 min 3 lata

Od początku wakacji strażacy z KPPSP w Tucholi szczególną opieką objęli formy wypoczynku narażone na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi tj. obozy harcerskie.

Na terenie powiatu tucholskiego corocznie odbywa się kilka obozów harcerskich. Zgodnie z zapisami „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” z czerwca 2019 r. strażacy wizytują obozy harcerskie. W dokumencie uzgodnione zostały zasady i procedury postępowania, które obejmują etap przygotowania do obozowej akcji letniej, czas trwania obozu, a także sytuacje zagrożenia życia i zdrowia. Nakładają konkretne obowiązki na komendę obozu harcerskiego, Państwową Straż Pożarną i Policję.

Wizyty strażaków odbywają się zawsze na początku każdego turnusu i mają na celu rozpoznanie terenu obozu pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa, a ponadto: zapoznanie uczestników obozu ze sposobem alarmowania, postępowania na wypadek zagrożenia oraz sprawdzenie działania łączności pomiędzy komendantem obozu a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP. Uczestnicy obozów zapoznają się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, w tym rozpoznają wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku zagrożenia, drogi dojazdowe dla ekip ratowniczych oraz miejsca bezpiecznego schronienia.

Podczas takich spotkań prowadzimy również działania edukacyjne w ramach prewencji społecznej. Strażacy prowadzą zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w lesie czy nad wodą, a także sposobów udzielania pierwszej pomocy.

Oprócz w/w działań KPPSP w Tucholi wspólnie z PPIS w Tucholi oraz KPP w Tucholi, kontroluje pozostałe miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży zgłoszonych do bazy letniego wypoczynku MEN na terenie powiatu.


Tekst: mł.bryg. Arkadiusz Kroll

gov.pl