Zaproszenie dla przewodników

Estimated read time 2 min read

Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zaprasza do udziału w projekcie „Bory Tucholskie gwiazdą Konstelacji”.

W ramach projektu planujemy:

  • Wyjazd na Pałuki (Żnin) – w czwartek 2.09.2021 r.
  • Oprowadzanie gości z Pałuk po Borach Tucholskich (1 dzień) – wrzesień 2021 r.
  • Spotkanie podsumowujące z dyskusją nt. rekomendacji dla rozwoju produktu turystycznego Bory Tucholskie – październik 2021 r.

Kogo zapraszamy:

Aktywnych (także hobbystycznie) przewodników po Borach Tucholskich – 12 osób

Zgłoszenia:

Prosimy o przesłanie w terminie do 20 sierpnia br. maila o tytule „Zgłoszenie na projekt przewodnicki” zawierającego: imię i nazwisko, dane kontaktowe (telefon i e-mail) oraz krótki opis motywacji do udziału w projekcie (w tym doświadczenia przewodnickie) na adres mailowy lgd@borytucholskie.pl

Wybór uczestników nastąpi na podstawie ich motywacji oraz terminu otrzymania zgłoszenia.

Szczegóły:

W ramach projektu aktywni (także hobbystycznie) przewodnicy po Borach Tucholskich będą mieli okazję pojechać z wizytą studyjną na Pałuki (Żnin), gdzie spotkają się z lokalnymi przewodnikami, podyskutują o możliwościach rozwinięcia sieci usług turystycznych w regionie jedynie czasowo zapewniającym dochody z turystyki, o możliwościach sformalizowania działań turystycznych (np. koło przewodnickie PTTK) i utworzenia lokalnej sieci wzajemnego wsparcia i szkolenia. Wyjazd planowany jest na czwartek 2 września br.

Kolejnym krokiem będzie przyjęcie gości z Pałuk u nas w Borach Tucholskich i prezentacja lokalnej oferty, jak też dyskusja na temat możliwości wsparcia i rozwoju turystyki i usług przewodnickich w Borach Tucholskich. Wizyta planowana jest jeszcze we wrześniu 2021 r.

Po wymianie doświadczeń wypracowane zostaną pisemne rekomendacje dotyczące rozwoju produktu turystycznego Borów Tucholskich. Rekomendacje te zostaną skonsultowane na spotkaniu podsumowującym projekt oraz przekazane do Punktu Informacji Turystycznej w Tucholi.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Zarządu LGD „Bory Tucholskie”


Prezes Magdalena Kurpinowicz

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza