INKA, która zachowała się jak trzeba

Estimated read time 3 min read

Lipowa Tucholska to mała wieś i stacja kolejowa w woj. kujawsko-pomorskim. To stąd Danuta Siedzikówna „Inka” wyruszyła w swoją ostatnią misję do Gdańska, która zakończyła się aresztowaniem i śmiercią w dniu 28 sierpnia 1946 r. Pośród wielu osób w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Tucholi ze Starostą Tucholskim, panem Michałem Mrozem na czele.

W roku obchodów 75. rocznicy śmierci „Inki” Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN przygotowało okolicznościową tablicę pamiątkową. W dniu 5 sierpnia nastąpiło jej uroczyste odsłonięcie i poświęcenie na budynku dworca w Lipowej Tucholskiej.

W uroczystości uczestniczyła delegacja Instytutu Pamięci Narodowej na czele z zastępcą prezesa IPN dr. hab. Karolem Polejowskim, dyrektor Archiwum IPN Marzeną Kruk oraz naczelnik gdańskiego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Katarzyną Lisiecką. Obecni byli przedstawiciele miejscowego samorządu, m.in gospodarz miejsca wójt gminy Śliwice Daniel Kożuch, przedstawiciel parlamentu RP poseł Bartosz Kownacki, inicjatorka powstania upamiętnienia Danuta Sikora – radna gminy Śliwice, Andrzej Osipów z Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Gdańsku (jednocześnie przedstawiciel PKP), harcerze ze Zrzeszenia Harcerskiego Piąta PL, mieszkańcy. Wydarzenie rozpoczął przemówieniem wójt gminy Śliwice, następnie głos zabrał wiceprezes IPN.

Druga część wydarzenia odbyła się w położonym nieopodal Zwierzyńcu. Znajduje się tutaj gospodarstwo Państwa Łytkowskich, gdzie w 1946 r. przebywała „Inka” (a wcześniej żołnierze 5. Wileńskiej Brygady AK). Stąd wyruszyła na dworzec w Lipowej Tucholskiej. Od roku znajduje się tutaj kamień z tablicą poświęconą bohaterskiej sanitariuszce.

Po harcerskiej Mszy polowej, którą poprowadził ks. Andrzej Koss, nastąpiło poświęcenie drewnianej kapliczki Matki Boskiej Ostrobramskiej dedykowanej „Ince”. Kapliczkę odsłonił gospodarz miejsca Jerzy Łytkowski. Następnie miały miejsce przemówienia, m.in. wójta gminy Śliwice Daniela Kożucha, posła Bartosza Kownackiego, odczytany został także list od wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Głos zabrał Jerzy Łytkowski, który wzruszonym głosem podziękował harcerzom 5. Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej „Niezłomni” im.Danuty Siedzikówny „Inki”  za spełnienie swojego marzenia, jakim było wzniesienie kapliczki. Powstała ona dzięki pracy rąk artysty rzeźbiarza Grzegorza Zygmańskiego z Pniowa, sołtysa Lipowej Tucholskiej Daniela Procka oraz harcerzy i instruktorów Zrzeszenia Harcerskiego Piąta.PL.


(red.)

Fragment notatki z witryny: gdansk.ipn.gov.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza