Konferencja „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”

Estimated read time 1 min read

Przed nami kolejna edycja konferencji poświęconej…, ogólnie mówiąc, bezpieczeństwu i to w szerokim tego słowa znaczeniu. Odbędzie się ona w dniach 16 – 17 września w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej – ZACISZE.

Konferencja tradycyjnie już rozpocznie się przywitania uczestników i rozpoczęcia spotkania, a tego dokona Starosta Tucholski, pan Michał Mróz.

Zaplanowano rozwinięcie szeregu tematów, a wśród nich pojawi się szerokie omówienie współpracy międzysektorowej w pracy socjalnej na przykładzie kooperacji oraz wsparcia dla rodzin na przykładzie realizowanego projektu „Rodzina w Centrum 3. Kolejnym tematem będzie współpraca służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Będzie też o wpływie pandemii na pracę zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gm. Tuchola.

To zaledwie ułamek zagadnień, które będą omawiane przez dwa dni w Zaciszu. Warto też zwrócić uwagę na to, że w czasie konferencji swoje wystąpienia zapowiedziała tucholska KPP. Policjanci zajmą się zagadnieniem państwowego ratownictwa medycznego oraz chętnym uczestnikom konferencji dadzą lekcję samoobrony.

Do tematu powrócimy.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza