0 2 min 3 lata

9 września 2021 roku w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie prowadzenia działań gaśniczych przeprowadzono ćwiczenia na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i terenach leśnych Nadleśnictwa Tuchola pod kryptonimem „Ripok 2021”.

W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki PSP i OSP z terenu powiatu tucholskiego. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy KPPSP w Tucholi, OSP Legbąd, OSP Raciąż, OSP Cekcyn, OSP Lubiewo, OSP Śliwice, OSP Kiełpin, OSP Wielka Komorza, kadra i pracownicy RIPOK w Bladowie oraz kierownictwo i osoby funkcyjne Nadleśnictwa Tuchola. W ramach współpracy z Nadleśnictwem Tuchola w ćwiczenia włączone zostały statki powietrzne, tj. samolot gaśniczy Dromader stacjonujący w Leśnej Bazie Lotniczej w Ubogiej na terenie Nadleśnictwa Rytel i śmigłowiec z Leśnej Bazy Lotniczej z Kruszyna.

Założone cele przewidywały sprawdzenie: procedur alarmowania i dysponowania SIS oraz współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego na składowisku odpadów komunalnych i obszarze leśnym, organizowania akcji ratowniczo-gaśniczej przez kadrę dowódczą PSP, doskonalenie umiejętności ratowników z zakresu taktyki działań gaśniczych i obsługi sprzętu, zapoznanie się z charakterystyką obiektów i terenów, współdziałania z kierownictwem RIPOK i Nadleśnictwem Tuchola, organizacji zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych, umiejętności prowadzenia i koordynacji akcji z poziomu SK KPPSP, organizacji dowodzenia i współdziałania służb biorących udział w ćwiczeniach.


Tekst: mł.bryg. Arkadiusz Kroll

Zdjęcia: Sylwia Lihs-Misiak

Źródło: www.gov.pl/web/kppsp-tuchola/cwiczenia-pk-ripok-2021