UWAGA SOŁTYSI! Ten konkurs jest dla Państwa!

Estimated read time 2 min read

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz ogłosił konkurs dla sołtysów sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które w 2021r. zorganizują obchody upamiętniające Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada.

Edukacja i podnoszenie świadomości znaczenia Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie upamiętnienia Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada zgodnie z ideą 1918 roku, a także upowszechnianie wiedzy o historii dążeń Polaków do odzyskania niepodległości – to główne cele konkursu organizowanego przez wojewodę.

Jedno sołectwo może złożyć jedno zgłoszenie do udziału w konkursie. Nagrodami dla zwycięzców są wycieczki autokarowe do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W wycieczce uczestniczyć będzie sołtys lub osoba go reprezentująca, a także społeczność sołectwa tj. osoby wskazane przez sołtysa (maksymalnie 40 osób).

To właśnie sołectwo jest tym najmniejszym elementem samorządności w Polsce i tworzy grupę ludzi, którzy mają możliwość stanowienia o swoim najbliższym otoczeniu. Niejednokrotnie już sołtysi odegrali bardzo ważną rolę, między innymi podczas nawałnicy w 2017 roku, gdzie ich zaangażowanie w pomaganie ludziom przyniosło bardzo ważny skutek

– powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, który dodał, że ma nadzieję, iż ten konkurs sprawi, że w tym roku Święto 11 listopada będziemy w województwie kujawsko-pomorskim w sposób szczególny.

Zgłoszenia wraz z załącznikami należy dostarczyć do 22 listopada 2021 r. (liczy się data wpływu przesyłki do Organizatora) pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,

Biuro Wojewody,

ul. Jagiellońska 3,

85-950 Bydgoszcz,

z dopiskiem „Konkurs 11 listopada”.

i jednocześnie pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: konkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl z dopiskiem: „Konkurs 11 listopada”.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

_____________________________________

Materiały

Regulamin Konkursu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie w 2021 r. Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada
REGULAMIN​_WOJEWÓDZKIEGO​_KONKURSU​_dla​_sołtysów.docx 0.04MB


(red.)

www.gov.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza