Dzień Pracownika Socjalnego

Estimated read time 2 min read

Z tej okazji w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi odbyło się szkolenie dotyczące wypalenia zawodowego oraz form jego zapobiegania zorganizowane dla Dyrektorów, Kierowników i Pracowników powiatowych Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej. Szkolenie przeprowadziła Pani Mirela Dołomisiewicz- psycholog.

Po szkoleniu Pan Starosta Tucholski wraz z Zarządem Powiatu Tucholskiego i zaproszonymi gośćmi złożyli serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i podziękowania za trud pracy wszystkim Pracownikom, które zakończyły się słowami „Niech nie brakuje Państwu siły i motywacji do pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby”.

Spotkanie, pomimo, że odbyło się w ograniczonym składzie ze względów na rozwijającą się sytuację pandemiczną, było bardzo uroczyste. Była to również wspaniała okazja do wręczenia awansów niektórym pracownikom.

Z rąk Pana Starosty Tucholskiego Michała Mroza, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi Pani Anny Toby oraz Dyrektora Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Gostycynie i Żalnie Pani Agaty Fröhlke awanse na wyższe stanowiska otrzymały:

– Panie: Magdalena Gierszewska oraz Kamila Synak- na starszych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Tucholi;

– Pani Beata Barwińska- na koordynatora wychowawcę w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej nr 1 w Gostycynie.

Nie zapomniano też o podziękowaniach za doskonałą współpracę i pomoc w organizacji szkoleń, konferencji, pogadanek tematycznych oraz zbiórek darów dla podopiecznych jednostek pomocy społecznej: dzieci w pieczy zastępczej oraz osób niepełnosprawnych. Symboliczne serca z podziękowaniami odebrali Komendanci służb mundurowych: Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Tucholi, Powiatowej Komendy Policji w Tucholi oraz Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej.

Na zakończenie Dyrektorzy jednostek usłyszeli piękne podziękowania od swoich pracowników, a Pani Annie Toby został przeczytany piękny wiersz napisany przez Kierownika Działu Pomocy Rodzinie Panią Kingę Czapiewską.


(red.)

PCPR Tuchola

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza