GOSTYCYN. Dodatek osłonowy – ogłoszenie dla mieszkańców

Estimated read time 1 min read

Zgodnie z ustawą, z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U.2022 poz.1) samorządy będą przyjmowały wnioski o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcom.

Celem dodatku jest zrekompensowanie kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Stosowne wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w Gostycynie (telefon kontaktowy do osoby zajmującej się tym zadaniem : 52 33 46 252).

Wnioski mieszkańcy naszej gminy mogą składać w terminie do 31 stycznia 2022r.  -wówczas wypłata dodatku zostanie zrealizowana w 2 ratach : pierwsza – do 31 marca 2022r.    i druga – do 2 grudnia 20222r.

Jeżeli mieszkaniec złoży wniosek po 31 stycznia 2022nie później niż do  31 października 2022 r. – to wypłata  dodatku osłonowego nastąpi do 2.12.2022r. w pełnej wysokości – jednorazowo.

Wzór wniosku  i materiał promocyjny  zawiera niniejszy link: https://www.gov.pl/web/klimat/


Wójt Gminy Gostycyn

/-/ Ireneusz Kucharski

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza