INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW PRYWATNYCH

Estimated read time 1 min read

Starosta Tucholski informuje, iż Wojewoda Kujawsko-Pomorski na rok 2022 przyznał dotację na pokrycie kosztów odnowienia lasów zniszczonych w nawałnicy w roku 2017.

W związku z powyższym właściciele zniszczonych lasów, którzy nie otrzymali jeszcze środków finansowych z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania, związanych z odnowieniem lasu, proszeni są o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego w Tucholi, pokój nr 1 w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody w celu złożenia gotowości wykonania odnowienia w roku bieżącym lub dostarczenie wszelkich posiadanych dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów odnowienia.


(red.)
tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza