XXXV Sesja Rady Powiatu – 28.01.2022 r.

Estimated read time 2 min read

28 stycznia 2022 r. o godzinie 09.00 rozpocznie się XXXV sesja Rady Powiatu Tucholskiego. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2021 r.
 7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w 2021 r.
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2022 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/179/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia minimalnej wysokości wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej i prowadzącego rodzinny dom dziecka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu tucholskiego na lata 2022-2028”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół w Śliwicach oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego.
 16. Składanie zapytań i interpelacji.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie sesji.

(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza