Angielski bezpłatnie

Estimated read time 2 min read

Zainteresowanych podnoszeniem kompetencji językowych zapraszamy na marszałkowskie kursy języka angielskiego. Wystarczy ukończony 18. rok życia oraz bycie mieszkańcem, pracownikiem lub uczniem w naszym regionie – wykształcenie nie ma znaczenia. Certyfikaty językowe uzyskało już dzięki naszym kursom 1600 osób.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Jedyny koszt ponoszony przez uczestników jest związany z zakupem podręczników. Zapisów można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.projektmowiszmasz.pl.

Kursy odbywają się w dwóch formach: zajęcia hybrydowe trwają 180 godzin, w zależności od sytuacji epidemicznej odbywają się zdalnie lub stacjonarnie, natomiast krótki kurs online trwa 60 godzin. Narzędzie używane do prowadzenia zajęć internetowo pozwala na naukę języka na dowolnym sprzęcie – tablecie, telefonie czy komputerze. Kursy kończą się egzaminem, po którego zaliczeniu można uzyskać certyfikat TOEIC, który jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Dokument ten poświadcza zdobyty poziom biegłości językowej, jest ceniony przez pracodawców i ułatwia rozwój zawodowy.

Jedyne wymagania stawiane przed uczestnikami to:

  • ukończony 18. rok życia,
  • zamieszkanie, edukacja, bądź praca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • nieprowadzenie działalności gospodarczej.

Więcej informacji i zapisy: www.projektmowiszmasz.pl, e-mail: zapisy@projektmowiszmasz.pl, tel. 507 927 366.

Z kursów może skorzystać łącznie aż 10 tysięcy osób, są one finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i budżetu województwa. Projekt Urzędu Marszałkowskiego realizują Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku (powiat toruński) i firma Training House. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 29,2 miliona złotych, a dofinansowanie ze środków unijnych to 24,8 miliona złotych.

Szkolenia językowe w liczbach:

  • Projekt zakłada przeszkolenie 10 tysięcy osób,
  • Aktualnie w kursie wzięło udział już 5800 osób, z czego 1600 osób uzyskało już certyfikaty,
  • 180 lub 60 godzin trwają kursy kończące się egzaminem, po którym uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie określonego poziomu biegłości językowej,
  • 29,2 miliona złotych to całkowita wartość projektu.

(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza