0 4 min 2 lata

Jeszcze nie tak dawno „Dobra zmiana”, przekonywała nas do tego, abyśmy mnożyli się jak króliki, efekt? Wyjechało z Kraju prawie 3 miliony młodych Polaków. I co teraz? Rząd ma nowy pomysł…

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej startuje z drugą edycją konkursu „Samorząd PRO FAMILIA”, którego celem jest promowanie działań prorodzinnych realizowanych przez gminy. – Polityka prorodzinna ma służyć wzmacnianiu rodziny, jak również tworzeniu pozytywnego wizerunku rodziny. Chcemy wyróżnić samorządy, które najlepiej realizują te zadania – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zasady konkursu Samorząd Pro Familia

Konkurs jest skierowany do gmin z całej Polski. Prowadzony będzie w dwóch etapach. W pierwszym Kapituła konkursu zweryfikuje i oceni zgłoszenia samorządów. Gminy swoje zgłoszenia – wypełniony Formularz zgłoszeniowy, którego integralną częścią jest ankieta oraz Opis długofalowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej – mogą wysyłać od 21 stycznia do 31 marca br.

Kapituła – najpóźniej do 7 maja br. – wybierze po trzy gminy, spośród gmin, które zdobyły najwyższą liczbę punktów w każdej z kategorii;

 • Gmina wiejska;
 • Gmina wiejsko-miejska; gmina miejska do 20 tys. mieszkańców;
 • Gmina miejska powyżej 20 tys. do 100 tys. mieszkańców;
 • Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

Kapituła może wskazać też gminy, które będzie chciała dodatkowo wyróżnić w konkursie.

W jego drugim etapie Minister Rodziny i Polityki Społecznej, w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Polityki Demograficznej, wybierze po jednej gminie w każdej z kategorii, które otrzymają tytuł Samorząd Pro Familia. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w maju br.

– Realizowana przez gminy polityka prorodzinna powinna być kierowana do wszystkich rodzin, niezależnie m.in. od ich statusu materialnego. Polityka prorodzinna ma służyć wzmacnianiu rodziny jak również tworzeniu pozytywnego wizerunku rodziny, w tym również małżeństwa i rodzicielstwa). Chcemy wyróżnić te gminy, które najlepiej realizują te zadania i tworzą odpowiednie warunki funkcjonowania wszystkich rodzin, a także powstawania nowych – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Cele konkursu Samorząd Pro Familia

Celem konkursu Samorząd Pro Familia jest:

 • promowanie działań prorodzinnych w ramach zadań realizowanych przez samorządy gminne;
 • promowanie pozytywnego wizerunku władz samorządowych jako podmiotów tworzących optymalne warunki do funkcjonowania rodzin;
 • wybór wiodących gmin, których działania w zakresie polityki prorodzinnej, przynoszą efekty w postaci poprawy warunków funkcjonowania rodzin i mogą być przykładem „dobrych praktyk”.To druga edycja konkursu, którego organizatorem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W pierwszej, ubiegłorocznej edycji, do udziału zgłosiło się 236 gmin. Laureatami zostali Miejsce Piastowe, Pleszew, Boguszów-Gorce, Otwock i Katowice.

  Dodatkowo zostały przyznane trzy wyróżnienia minister rodziny i polityki społecznej, które otrzymały Sędziszów Małopolski, Grodzisk Mazowiecki oraz Gdynia. Kapituła konkursu wyróżniła również Kępice oraz Nysę.

  Partnerem konkursu jest Fundacja Orlen.

Konkurs Samorząd Pro Familia


(red.)

gov.pl