Tucholski PUP zaprasza do współpracy

Estimated read time 2 min read

Pracodawców, którzy planują zatrudnienie nowych pracowników, zachęcamy do zapoznania się           z ofertą Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi dotyczącą zatrudnienia pracownika w ramach  prac interwencyjnych.

Jeżeli pracodawca zatrudni bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych, otrzyma częściowe dofinansowanie na pokrycie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla zatrudnionych bezrobotnych.

Środki te są wypłacane przez 6 miesięcy w formie refundacji poniesionych na wynagrodzenia kosztów. Wysokość refundacji wynosi do 1.403,16 zł miesięcznie, przy założeniu zatrudnienia na pełen etat i minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Możliwe jest również zatrudnienie pracownika w połowie wymiaru czasu pracy wówczas dokonuje się refundacji proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Po okresie refundacji pracodawca powinien zatrudnić pracownika na kolejne 6 miesięcy.

W pierwszej kolejności do zatrudnienia będą kierowani bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

  • – kobiety,
  • – osoby długotrwale bezrobotne,
  • – osoby z niepełnosprawnościami,
  • – osoby powyżej 50 roku życia.

 

Szczegółowe informacje: tel.52 5590805, e-mail: jsobek@pup.tuchola.pl

 

Obowiązujące druki dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej: www.tuchola.praca.gov.pl (zakładka Urząd →dokumenty do pobrania pracodawcy i przedsiębiorcy).


(red.)

Mat. nadesłane.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza