0 2 min 2 lata

Projekty powinny obejmować działania wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji lub istniejące organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji. Proces ten ma prowadzić do zwiększenia skuteczności i usamodzielnienia się ekonomicznego organizacji. Oprócz mikrograntów Operator przewidział dla realizatorów wsparcie doradcze.

Dotacja może być przeznaczona np. na:

  • opracowanie planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, fundraisingowego i promocyjnego);
  • zakup sprzętu i wyposażenia – pod warunkiem, że koszt jednostkowy nie przekracza kwoty 3500 zł,– słownie trzech tysięcy pięćset złotych i posłuży do realizacji działań; dla grup nieformalnych max. 25% wartości dotacji.
  • zakup usług, które są niezbędne do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (np. usługi promocyjne, marketingowe, doradcze branżowe);
  • zakup usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.
  • przeprowadzenie działań pilotażowych (np. warsztaty, szkolenie) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, promowanie i organizację działań związanych z działalnością ekonomiczną i zakup niezbędnych do tego materiałów.

O mikrogranty mogą starać się mieszkańcy i organizacje z powiatów: nakielskiego, tucholskiego, bydgoskiego, sępoleńskiego i Miasta Bydgoszcz. Konsultacje wniosków odbywają się jedynie po wcześniejszym umówieniu się. Jedna inicjatywa może skorzystać max. z 1 spotkania.  Na wnioski czekamy do 22 lutego 2022 roku.

Więcej informacji tutaj


(red.)

Karol Gutsze

tucholski.pl