Wspólny głos samorządowców

Estimated read time 2 min read

Z udziałem samorządowców wszystkich szczebli z całego regionu odbyło się wczoraj (7 marca) nadzwyczajne posiedzenie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poświęcone sytuacji w objętej wojną Ukrainie oraz organizowanemu w naszym województwie wsparciu dla ukraińskich uchodźców. Nagranie ze spotkania

– Dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniem jest niezwykle istotne, bo pozwala wypracować skoordynowany i zintegrowany system wsparcia, dzięki któremu do uchodźców trafi kompleksowa pomoc. Ściśle współpracujemy także z administracją rządową, obecnie czekamy na przyjęcie ustawy w sprawie programu pomocowego dla obywateli Ukrainy, który przydzieli zadania poszczególnym samorządom – mówił marszałek Piotr Całbecki.

 

Marszałek Piotr Całbecki przypomniał o działaniach, które na rzecz obywateli Ukrainy poczynił już samorząd województwa oraz działający w Urzędzie Marszałkowskim sztab kryzysowy. Podczas debaty, w której wystąpili m.in. liderzy konwentów samorządowych naszego regionu, skupiających prezydentów miast, starostów powiatów, burmistrzów i wójtów, podkreślano ogromne zaangażowanie w niesienie pomocy lokalnej społeczności. Zwracano także uwagę na konieczność koordynacji działań samorządów na wszystkich szczeblach. Marszałek Piotr Całbecki, w imieniu sztabu kryzysowego, zaproponował ustanowienie tzw. wolontariatu opiekuńczego. Chodzi o zaangażowanie osób, które nawiążą relację ze wskazaną rodziną, zorientują się w jej potrzebach oraz udzielą jej niezbędnych do codziennego funkcjonowania informacji na temat, np. funkcjonowania komunikacji publicznej, pomocy społecznej, zdrowotnej czy administracyjnej.

 

„Deklarujemy dalsze wspólne działania w sferze organizacyjnej, technicznej, społecznej i finansowej (…). Będziemy także podejmować inicjatywy prowadzące do zaangażowania wszystkich chcących włączyć się w niesienie pomocy dla uchodźców znajdujących się na terenie naszego województwa. Wyrażamy też pełną gotowość do udzielenia schronienia i otoczenia troską wszystkich uciekających przed wojną” – czytamy w stanowisku przyjętym przez Forum Samorządowe.

 


(red.)

kujawsko-pomorskie.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza