Sejmik zerwał porozumienia z regionami Rosji i Białorusi

Estimated read time 2 min read

Rozwiązaniem umów o współpracy międzyregionalnej z rosyjskimi obwodami nowgorodzkim i smoleńskim oraz białoruskim obwodem mohylewskim zakończyła się kolejna nadzwyczajna sesja sejmiku województwa związana z wojną toczącą się za wschodnią granicą naszego kraju. Stanowiska w tej sprawie zostały przyjęte przez aklamację. Solidarni z Ukrainą

„Agresja dotyka nie tylko celów wojskowych, ale również obiektów cywilnych. Według informacji przekazywanych przez organizacje międzynarodowe dokonywane są zmasowane ataki zbrojne na osiedla i obiekty cywilne: szpitale, przedszkola, szkoły, budynki mieszkalne, w wyniku których umierają bądź poważnych obrażeń doznaje ludność cywilna. Tego rodzaju działania są drastycznym naruszeniem prawa humanitarnego. (…) dalsza współpraca [z partnerskimi regionami w Rosji i na Białorusi] jest niemożliwa. Akt rozwiązania umowy o współpracy (…) jest formą zdecydowanego sprzeciwu wobec łamania prawa międzynarodowego w tym w szczególności praw człowieka oraz popełnianych na terenie Ukrainy zbrodni wojennych.” – czytamy w przyjętych stanowiskach.

 

Podczas pierwszego nadzwyczajnego posiedzenia sejmiku województwa radni przyjęli stanowisko, w którym stanowczo potępili zbrodniczą agresję Rosji na Ukrainę i zadeklarowali, że samorząd województwa kujawsko-pomorskiego oraz podległe mu instytucje udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy obywatelom Ukrainy zmuszonym do opuszczenia ojczyzny z powodu działań wojennych.

 

Samorząd województwa uruchomił 2 miliony złotych z własnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na pomoc walczącej Ukrainie oraz ukraińskim uchodźcom wojennym trafiającym do naszego regionu. W Urzędzie Marszałkowskim działa sztab kryzysowy, który koordynuje zintegrowaną, kompleksową pomoc obywatelom ogarniętego pożogą sąsiedniego kraju.

 

Porządek obrad

 

Czytaj


(red.)

kujawsko-pomorskie.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza