Samorządowcy usiedli przy wspólnym stole w ściśle określonym celu

Estimated read time 2 min read

11 maja 2022 r. w Gostycynie odbyło się spotkanie samorządowców z terenu powiatu tucholskiego.

Głównymi tematami spotkania było ustalenie formy prawnej partnerstwa, które należy utworzyć na potrzeby realizacji projektów z nowego okresu programowania środków unijnych.  Samorządowcy uznali, że najlepszą formą będzie powołanie związku powiatowo – gminnego. Drugim punktem było omówienie i przygotowanie wspólnego stanowiska dotyczącego rekompensaty utraconych dochodów przez gminy z racji stosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym – głównie fotowoltaiki. Samorządy z zadowoleniem przyjmują inicjatywy mieszkańców, które wpłyną na rozwój naszych obszarów. Jednak korzystanie z ulg inwestycyjnych niesie ogromne skutki finansowe dla gminnych budżetów.

Dlatego podpisali się pod stanowiskiem skierowanym do rządu, aby rozważyć wprowadzenie rekompensat za utracone dochody, zwłaszcza, że zgodnie z ustawą o podatku rolnym udzielenie ulgi inwestycyjnej jest obligatoryjne.

Trudno oszacować realne skutki finansowe zastosowanych ulg, jednak można prognozować, iż w niektórych przypadkach skutek dla poszczególnych gmin – tylko w tym roku może osiągnąć wartość nawet 350 tys. złotych. Budżety gmin, przy wielości nakładanych zadań bez wsparcia finansowego nie sprostają wyzwaniom i obciążeniom. Będzie się to odbywało kosztem niezrealizowanych zadań własnych gmin. Podpisany wniosek przez Burmistrza i wójtów został przekazany na ręce obecnemu na spotkaniu Panu Jerzemu Kowalikowi – Doradcy Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


(red.)

Mat. nadesłany

 

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza