Nabór do placówki Dzienny Dom „Senior+”

Estimated read time 2 min read

Od 9 maja br. rozpoczyna się nabór wniosków od osób chcących korzystać z placówki Dziennego Domu „Senior+”.

Stosowny druk do pobrania znajduje się w załączniku. Można go również odebrać w formie druku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi przy ulicy Świeckiej 45. Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie OPS w Tucholi – w biurze podawczym (na parterze) w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja br. Informację odnośnie naboru i weryfikacji wniosków można uzyskać pod numerem telefonu: 52 39 56 319.

W okresie pandemii Covid-19 placówka działała w ograniczonym zakresie, świadcząc usługi pomocowe on-line.  Jednocześnie przypominamy, że obecnie ciągłość świadczenia usług na rzecz osób zapewniona jest według zgłaszanych potrzeb.

Numer telefonu, pod którym seniorzy mogą zgłaszać swoje potrzeby: 52 395 63 00 (w godzinach funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi). Pod tym numerem dyżuruje osoba do kontaktów z seniorami, która reaguje na zgłaszane potrzeby oraz przeprowadza niezbędny wywiad.

Cały czas istnieje możliwość uzyskania porad psychologicznych dla osób w wieku senioralnym. Ta forma pomocy sprawdziła się szczególnie w czasie pandemii i wszelkich obostrzeń związanych z utrudnionym dostępem do tego typu usług. Numer telefonu w sprawie porad psychologicznych: 52 395 63 08 (codziennie w godzinach od 9:00 do 13:00).

W obiekcie Domu Dziennego Pobytu „Senior +” funkcjonuje również zaplecze opiekunek środowiskowych, które w razie potrzeby mogą udać się do osób wymagających bezpośredniej pomocy przy codziennych czynnościach.

Załączniki

(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza