Gminie Kęsowo przyznano kwotę 538 965 zł na realizację zadania…

Estimated read time 2 min read

W miniony piątek tj. 13 maja w obecności zaproszonych gości tj: Ministra Łukasza Schreibera – Sekretarza Stanu do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pana Jerzego Kowalika – doradcy Wojewody Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, – odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego, a dokładniej laptopów wraz z niezbędnym wyposażeniem zakupionego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zgodnie ze złożonym wnioskiem – na zakup sprzętu dla 203 dzieci/młodzieży – przyznano Gminie Kęsowo kwotę 538 965 zł na realizację zadania.

W postępowaniach przetargowych wyłoniono dostawcę laptopów, a z wygenerowanych oszczędności, za zgodą grantodawcy zakupiono dodatkowy sprzęt – w postaci toreb do przenoszenia laptopów, słuchawek z mikrofonem oraz myszek bezprzewodowych.

Łącznie wydatkowano kwotę 491 150,38 zł z czego 449 941,38 zł na zakup laptopów, a 41 209 zł na akcesoria komputerowe.


(red.)

Gm. Kęsowo FB

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza