0 1 min 2 lata

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi przypomina o obowiązku szczepień osób do 19 roku życia.

Obywatele Ukrainy, przebywający na terenie gminy Tuchola przez okres dłuższy niż 3 miesiące, powinni zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem powzięcia informacji o obowiązkowych szczepieniach ochronnych osób do 19 roku życia, szczepieniach zalecanych i ewentualnego przedłożenia mu dokumentów potwierdzających zaszczepienie.
Obowiązek szczepień ochronnych wynika z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.


(red.)

tuchola.pl