0 1 min 2 lata

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Halina Janowska Giłka wraz ze Starostą Tucholskim Michałem Mrozem i Wicestarostą Zenonem Poturalskim przyjęli podziękowania za pomoc uchodźcom znajdującym schronienie w Domu św. Jana Pawła II we Lwowie. Pomoc udzielana bezpośrednio na Ukrainie jest najbardziej efektywnym sposobem wspierania naszych sąsiadów w walce z rosyjskim najeźdźcą.


(red.)

tucholski.pl