0 1 min 5 miesięcy

Informujemy, iż w dniu 30 sierpnia br. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. Rozbudowa stanowisk postojowych przy Urzędzie Miejskim w Tucholi. Inwestycję będzie realizowało Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. Prace potrwają do 29 grudnia br.

W pierwszej kolejności remontowana będzie górna część parkingu i od 6 września /wtorek/ będzie ona niedostępna dla użytkowników. Interesanci będą mogli korzystać tylko z bocznego wejścia do budynku Urzędu Miejskiego w Tucholi.


(red.)

tuchola.pl