0 1 min 2 lata

Referuje kierownik oddziału, pan Krzysztof Babiński.


(red.)