ZASADY DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Estimated read time 4 min read

Zwracamy się do mieszkańców gminy Tuchola o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu stabilnego jodu, w postaci tabletek jodku potasu oraz z tabelą dawkowania.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość, gdzie zgłosić się po preparat.

W przypadku wystąpienia zdarzenia, jakim jest skażenie radiacyjne, służby państwowe natychmiast powiadomią mieszkańców wszelkimi dostępnymi kanałami, m.in. za pomocą alertu RCB lub syren alarmowych, a rodzaje sygnałów i komunikatów znajdują się w załączonym poniżej materiale. Wówczas rozpocznie się uproszczona dystrybucja preparatu bezpośrednio do obywateli.

Każdy mieszkaniec otrzyma niezbędną liczbę tabletek, zgodnie z potrzebami uwzględniającymi również członków rodziny. Ponadto zaznaczamy, iż dawkowanie winno odbywać się zgodnie z zaleceniami – szczegóły w załączonym poniżej materiale informacyjnym.

Profilaktyka jodowa

Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się.

Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki, najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystąpienia promieniowania. Jednak podanie tabletki w ciągu 8 godzin od momentu promieniowania jest wciąż korzystne.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

  • noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
  • dzieci od 1 miesiąca do 3 lat 1/2 tabletki (25 mg jodu)
  • dzieci od 3 do 12 lat 1 tabletka (50 mg jodu)
  • osoby od 12. do 60. roku życia 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
  • kobiety w ciąży i karmiące piersią (w każdym wieku) 2 tabletki (100 mg jodu)

Pamiętajmy! Przyjmowanie preparatu jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA ZGŁOŚ SIĘ DO WŁAŚCIWEGO URZĘDU GMINY LUB POD WSKAZANY W WYKAZIE ADRES!!

Poniżej w materiałach został zamieszczony wykaz punktów wydawania preparatów stabilnego jodu na terenie powiatu tucholskiego oraz ulotki informacyjne dotyczące profilaktyki jodowej.

Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzać na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki.

Wykaz miejskich punktów wydawania preparatów jodowych (MPWTJP):

Lp.

Nazwa i nr punktu wydawania

Adres punktu
1.

MPWTJP NR 1

Tucholski Ośrodek Kultury

plac Zamkowy 8

89-500 Tuchola

2.

MPWTJP NR 2

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi

ul. Szkolna 4

89-500 Tuchola

3.

MPWTJP NR 3

Przedszkole nr 1 w Tucholi

ul. Bydgoska 13B

89-500 Tuchola

4.

MPWTJP NR 4

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi

ul. Świecka 89A

89-500 Tuchola

5.

MPWTJP NR 5

Przedszkole nr 2 w Tucholi

ul. Piastowska 32

89-500 Tuchola

6.

MPWTJP NR 6

Hala Widowiskowo–Sportowa OSiR w Tucholi

ul. Warszawska 17

89-500 Tuchola

7.

MPWTJP NR 7

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi

ul. Piastowska 23

89-500 Tuchola

8.

MPWTJP NR 8

Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi

ul. Pocztowa 10

89-500 Tuchola

9.

MPWTJP NR 9

Liceum Ogólnokształcące w Tucholi

ul. Pocztowa 8A

89-500 Tuchola

10.

MPWTJP NR 10

Szkoła Podstawowa nr 5 w Tucholi

ul. Świecka 105

89- 500 Tuchola

11.

MPWTJP NR 11

Szpital Tucholski

ul. Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

Wykaz gminnych punktów wydawania preparatów jodowych (GPWTJP):

Lp.

Nazwa i nr punktu wydawania

Adres punktu
1.

GPWTJP NR 1

Świetlica Wiejska w Bladowie

Bladowo 5

89-500 Tuchola

2.

GPWTJP NR 2

Świetlica Wiejska w Małym Mędromierzu

Mały Mędromierz 29

89- 500 Tuchola

3.

GPWTJP NR 3

Szkoła Podstawowa w Stobnie

Stobno 33

89-502 Raciąż

4.

GPWTJP NR 4

Świetlica Wiejska w Białowieży

Białowieża 8A

89-500 Tuchola

5.

GPWTJP NR 5

Dom Strażaka w Kiełpinie

Kiełpin 57

89-500 Tuchola

6.

GPWTJP NR 6

Świetlica Wiejska w Wielkiej Komorzy

Wielka Komorza 15

89-500 Tuchola

7.

GPWTJP NR 7

Świetlica Wiejska w Legbądzie

ul. Szkolna 6

89-504 Legbąd

8.

GPWTJP NR 8

Świetlica Wiejska w Klocku

Klocek 1H

89-504 Legbąd

9.

GPWTJP NR 9

Świetlica Wiejska w Rzepicznej

Rzepiczna 9D

89-504 Legbąd

10.

GPWTJP NR 10

Wiejski Dom Kultury w Raciążu

ul. Wczasowa 1

89-502 Raciąż

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza