Szansa na odbudowę zabytków oraz zmiany w Polskim Ładzie

Estimated read time 2 min read

10 stycznia w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego spotkali się z samorządowcami z województwa kujawsko-pomorskiego, by przedstawić szczegóły Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zmiany w Rządowym Funduszu Polski Ład: Programie Inwestycji Strategicznych.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma za zadanie wspieranie samorządów w odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu oraz ochrony przed degradacją i niszczeniem. Z dofinansowania mogą skorzystać obiekty posiadające wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będące w posiadaniu gminy, powiatu czy województwa lub jednostki organizacyjnej im podległej.

Uzyskane w ramach programu środki mogą być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny to 2%.

Wnioski można składać w aplikacji Polski Ład udostępnionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w jednej z trzech kategorii:

– do 150 000 zł,

– do 500 000 zł,

– do 3 500 000 zł

do 31 stycznia 2023 roku. Pula środków na ten program w skali kraju wynosi 3 mld zł.

Natomiast wprowadzony w 2021 roku Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma za zadanie zwiększyć skalę inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie dla samorządów w postaci promes inwestycyjnych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.  Na spotkaniu prowadzący odnieśli się do Uchwały Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r., która zmieniła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wprowadzając kilka zmian – m.in. możliwość wprowadzenia korekty zakresu inwestycji w ramach opisu zawartego we wniosku o dofinansowanie lub ogłoszenia ponownego postępowania zakupowego na całą lub część inwestycji.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza