XLV sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Estimated read time 1 min read
XLV sesja Rady Powiatu Tucholskiego, odbędzie się 27 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2022 r.
 7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w 2022 r.
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2023 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania Radnych Rady Powiatu Tucholskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości na lata 2023-2026.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego.
 13. Składanie zapytań i interpelacji.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie sesji.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza