Dobra wiadomość dla korzystających z dróg powiatowych Raciąż – Wysoka oraz Zalesie – Stary Sumin. Będą Państwo mieli nowe drogi.

Estimated read time 1 min read

Dobra wiadomość dla korzystających z dróg powiatowych Raciąż – Wysoka oraz Zalesie – Stary Sumin, już wkrótce nastąpi modernizacja tych dróg, a to oznacza tylko jedno, wreszcie skończą się problemy z dziurami w jezdni.

Inwestycja wykonana będzie w ramach zadania „Modernizacji dróg powiatowych na terenach gmin: Cekcyn i Tuchola. Inwestorem jest oczywiście Powiat Tucholski, a wykonawcą wybranym w drodze przetargu REDON NAKŁO sp.z o.o.

Wartość zadania: 3.357.061,51 zł

Dofinansowanie 95% – 3.189.208,43zł pochodzi z Programu inwestycji Strategicznych

Wkład własny 5% -167.853,08 zł

Modernizacja 2521 mb drogi 1009C na odcinku Raciąż – Wysoka,  polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, utwardzeniu tłuczniem kamiennym poboczy, wykonaniu utwardzonych zjazdów oraz wykonaniem elementów BRD.

Modernizacja 1984 mb drogi 1024C na odcinku Zalesie – Stary Sumin, która obejmować będzie m.in.: ułożenie nowej nawierzchni jezdni, utwardzenie tłuczniem kamiennym poboczy, utwardzenie masą bitumiczną zjazdów.

Termin realizacji:  8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Realizacja do 23.10.2023 r.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza