CZŁONKINIE KGW PODSUMOWAŁY UBIEGŁOROCZNĄ DZIAŁALNOŚĆ

Estimated read time 2 min read

Od wielu lat angażują się w życie lokalnej społeczności, hołdując przede wszystkim tradycjom kulinarnym, ale nie tylko. Mowa o kołach gospodyń wiejskich zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Tucholi”.

W czwartek (23.02) w siedzibie organizacji odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. burmistrz Tadeusz Kowalski oraz prezes Banku Spółdzielczego w Tucholi Bogumiła Bełdzikowska.

„To, co robicie dla gminy, jej mieszkańców to bezcenny wkład w kultywowanie tradycji i ochronę dziedzictwa kulturowego naszej małej ojczyzny. Udział Pań w rozmaitych imprezach, nie tylko w naszym regionie, ale również w województwie czy kraju, stanowi także doskonałą promocję gminy Tuchola. I za to serdecznie dziękuję. Jako samorząd zawsze wspieraliśmy i na miarę możliwości będziemy nadal wspierać Panie w podejmowanych przedsięwzięciach” – podkreślił burmistrz Tadeusz Kowalski.

Podczas zebrania przewodnicząca stowarzyszenia Zenobia Majka przedstawiła sprawozdanie z jego działalności w ubiegłym roku. W skład organizacji wchodzi 9 kół z gminy Tuchola. To KGW: Białowieża, Kiełpin, Legbąd, Łosiny, Raciąż, Rzepiczna, Stobno, Tuchola i Wielka Komorza.

W poszczególnych sołectwach organizowano zarówno imprezy okolicznościowe, takie jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Dzień Dziecka, jak i dożynki, imprezy dla mieszkańców czy wydarzenia dla seniorów.
Niezawodne wsparcie kulinarne członkinie KGW okazały także podczas imprez Dni Borów Tucholskich (m.in. Festiwal Piosenki Religijnej, Dzień Folkloru Borowiackiego, Historyczny Pochód Borowiaków).

Panie brały również udział w warsztatach tworzenia wieńców adwentowych, które zostały zorganizowane przez Annę Kuleszę z Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Tucholi.

Członkinie stowarzyszenia podjęły stosowne uchwały i udzieliły absolutorium zarządowi za 2022 r.


(RED.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza