0 2 min 1 rok

Gminy Cekcyn, Kęsowo i Lubiewo otrzymają po 20.000,- zł na realizację przez Koła Gospodyń Wiejskich zadań w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Na jedno KGW przypadnie maksymalnie 5.000,- zł przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia oraz na zorganizowanie i przeprowadzanie akcji i przedsięwzięć informacyjnych.

Wnioski składały samorządy gminne, przy czym wydatki planowane były wspólnie z KGW. O konkursie informowano wcześniej na  stronach interentowych starostwa. Zadania będą realizowane w terminie od 1 marca 2023 r. do 30 września 2023 r. Gminy zobowiązały się zorganizowania akcji/przedsięwzięcia informacyjnego przy udziale koła/kół gospodyń wiejskich, adresowanego do społeczności lokalnej, ukierunkowanego na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dzięki realizacji zadań na terenie naszego powiatu, w tym dzięki zakupowi urządzeń gospodarstwa domowego i innych rzeczy przydatnych do działalności KGW, niewątpliwie znacząco wzrośnie u nas znacząco poziom bezpieczeństwa.


(red.)

tucholski.pl